För dig som vill leva ett nyktert liv

AAnonyma Alkoholister

Aanonyma Alkoholister

Välkommen till AAnonyma Alkoholister, en oberoende sajt om Anonyma Alkoholister, även kallat AA. Med oberoende menar vi att vi inte har någon som helst koppling till Anonyma Alkoholister, utan vi delger bara information om denna organisation. AA är en sammanslutning av alkoholister, både män och kvinnor, som bildades 10 juni 1935 i Akron i Ohio i USA. År 2011 finns organisationen i 180 länder och har omkring 105 000 grupper.

Syftet med AA är att medlemmarna ska dela med sig av sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från sitt alkoholmissbruk.

Anonyma Alkoholister kan definieras som en informell sammanslutning av runt 3 miljoner tillfrisknande alkoholister över hela världen. Dessa människor träffas i lokala grupper, som varierar i storlek från en handfull deltagare på några platser till flera hundra deltagare på större orter. AA Stockholm, AA Göteborg, AA Malmö med mera finns därmed. Det rör sig inte om behandlingshem där deltagarna lägger in sig för avgiftning. För närvarande utgör andelen kvinnor i AA drygt en tredjedel av det totala deltagarantalet.

Anonyma Alkoholisters enda krav för ett medlemsskap är en önskan om att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter utan de är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. De deltar inte i offentliga debatter och är varken förespråkare för eller motståndare till något annat. Deras främsta syfte är att hålla sig nyktra och att hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Målet med denna sajt är att delge information för de som känner någon eller som själva känner att Anonyma Alkoholister kan vara något för dem.

Väl mött och trevlig läsning!