Anhöriga

Anhöra till alkoholister

Eftersom alkoholism förstås är en sjukdom som drabbar inte bara en individ utan även familjen runt denna, har det bildats organisationer vars fokus ligger på just dessa. Detta eftersom Anonyma Alkoholister egentligen inte erbjuder något för de meddrabbade utan koncentrerar sig på alkoholisten. I Sverige finns till exempel Al-Anon Familjegrupper representerat som är en helt fristående systerorganisationt till Anonyma Alkoholister. Denna grupp arbetar efter samma princip som AA och den använder samma tolvstegsprogram. Al-Anon grundades en gång i tiden av fruarna till grundarna av Anonyma Alkoholister. Detta redan innan den första kvinnan kom till AA.

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenhter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. De anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

Al-Anon, likt Anonyma Alkoholister, säger sig inte ha någon anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse annan organisation eller instutition. Det förekommer inga medlemsavgifter. Al-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister.