Den stora boken

Historiken bakom Den stora boken

1937, kunde Wilson och Smith räkna upp 40 män som de hade hjälpt bli nyktra. Två år senare var de uppe i 100 stycken. För att främja den kamratskap som uppstått, skrev Wilson och andra medlemmar boken Alcoholics Anonymous: The Story of How More Than One Hundred Men Have Recovered from Alcoholism. Det är från denna bok som namnet Anonyma Alkoholister kommer. Informellt kallas denna bok “The Big Book“. I första delen av boken föreslås ett tolvstegsprogram där medlemmar förväntas erkänna att de står maktlösa inför deras alkoholberoende och att de behöver hjälp från en “högre makt”. Genom böner och meditation, bland annat, ska medlemmarna få rätsida på sina egna kortkommanden för att sedan hjälpa andra göra samma sak. Andra halvan av boken, “Personliga historier” innehåller självbiografiska skisser av AA:s ledamöter.

I början av 1940-talet ledde intervjuer på amerikansk radio och fördelaktig artiklar i diverse tidskrifter, till ökad försäljning av Den stora boken och att ökat antal medlemmar i AA. I mitten av 1950-talet hade Anonyma Alkoholister blivit så pass stort att de hade miljoner medlemmar över hela världen.

Den 4: e upplagan (2001) är fritt tillgänglig online för den intresserade.