Historik

Historik

Ursprunget

Anonyma Alkoholister, förkortat AA, uppstod ur The Oxford Group (Oxfordgruppen), en icke-konfessionell rörelse byggd kring den första århundradets kristendom. De flesta medlemmar i den här gruppen hade inte nykterhet som en hög prioritet. Det fanns dock några, som till exempel Ebby Thacher, som trodde gruppen var en kritisk faktor för att hålla sig nykter. Efter gruppens evangeliska böjd, sökte Thacher ut sin tidigare dryckeskompis Bill Wilson för att berätta för honom att han var nykter eftersom han nu hade förstått religion. Thacher berättade även för Wilson att även han kunde bli nykter. Detta förutsatt att han avsatte sig sina invändningar mot religion och bildade sig en personlig uppfattning om Gud i form av “en annan makt” eller “högre makt”.

Då han kände ett slags gemensamt lidande och imponerad av det faktum att Thatcher var nykter, deltog Wilson på sitt första gruppmöte. Detta trots att han var påtagligt berusad den kvällen. Inom några dagar lade Wilson in sig på sjukhuset Charles B.Towns Hospital för fjörde gången i syfte att nyktra till. På vägen dit stannade han dock till för att dricka fyra öl, det var den sista alkohol som Wilson skulle konsumera i sitt liv. Under vård av Dr William Duncan Silkworth, en tidig välgörare hos Anonyma Alkoholister, genomgick Wilsons en detox-behandling som inkluderade delirianten Belladonna. På sjukhuset i ett tillstånd av förtvivlan, fick Wilson en slags extatisk upplevelse där han såg en starkt ljussken. Han tolkade detta som om att Gud uppenbarade sig för honom.

Efter hans utskrivning från sjukhuset, gick Wilson med i Oxfordgruppen samtidigt som han förde med sig andra alkoholister dit. Wilsons tidiga ineffektiva insatser gjorde att Dr Silkworth uppmanade Wilson att lägga mindre vikt på religion och mer på vetenskapen bakom behandlingen av alkoholism. Wilsons första framgång kom under en affärsresa till Akron, Ohio, där han introducerades till Dr Robert Smith, en kirurg och medlem i Oxfordgruppen. Denna Dr Robert Smith hade själv problem med att hålla sig nykter. Efter att ha jobbat med Wilson i trettio dagar, drack Smith sin sista drink den 10 juni 1935. Den dagen räknas som en av AA:s årsdagar.

Brytet med Oxfordgruppen

Wilson och Smith angav jobbet de gjorde med alkoholister i Oxfordgruppen som källa till sin ihållande nykterhet. Samtidigt anklagade en pastor kring gruppen Wilson och hans lika för att skapa en grupp inom Oxfordgruppen som sysslade med otillbörglig verksamhet. 1937 hade Wilson lämnat Oxfordgruppen för att starta sin egen verksamhet.

Anledningen till att de bröt sig loss var att Bill allt mer och mer upptäckte att nya anhängare kunde bli nyktra genom att tro på varandra och ta del av den gemensamma kraften hos denna grupp. De män som tidigare har visat gång på gång att de inte kunde hålla sig nyktra på egen hand, lyckades på något sätt när de jobbade på problemet tillsammans med två eller tre andra i samma sits. De insåg att summan av helheten med de iblandade i gruppen var större än summan av de olika individerna i sig. De behövde inte Oxfordgruppen längre.

År 1955 erkände Wilson Oxfordgruppens inflytande genom att säga att Oxfordgruppen tydligt visat dem vad de ska göra, samt minst lika viktigt, visat dem vad de inte ska göra. Några av de saker som Anonyma Alkoholister behöll från Oxfordgruppen var informella möten, vägen till ett nytt liv togs i flera steg och samarbetet med andra utan något vinstintresse. Anonymiteten kom från AA:s önskan att undvika de metoder som Oxfordgruppen tillämpade, metoder som ofta skapade mycket publicitet.