Kritik

Kritik av Anonyma Alkoholister

En återkommande typ av kritik av Anonyma Alkoholister är att sammanslutningen delar vissa egenskaper med sekter. Det kritiker då brukar peka på är:

  • Kritik mot egna läran tolereras inte.
  • Avstånd tas från avhoppare.
  • En stark ledare, eller grupp av människor, som menar att Gud vägleder på ett speciellt sätt.
  • Sekten har nyckeln till det andliga livet och det är endast genom att underordna dig gruppen, som du kan få kontakt med Gud.

Det finns ett antal sajter på nätet som framför kritik mot AA. Här är några exempel: